Ett pedagogiskt palats med barnen i centrum
Barnen på Förskolan Lilla Björn i Västerhaninge har aldrig långt till glädjefyllda lekar och nya lärdomar. Genom förskolans stora och ljusa lokaler på nära 700 kvm finns goda förutsättningar för olika temalekar och aktiviteter. Här finns även en kompetent och hängiven personal som har sitt hjärta för barnen och på bästa sätt sörjer för barnens utveckling.
– När vi såg lokalen och tomtytorna för första gången kände vi direkt att här kommer vi att kunna göra något riktigt bra, säger förskolechefen Inger Grüner Löthman.
Inger har en gedigen erfarenhet av arbete med barn. Ända sedan 70-talet har hon varit verksam inom barnomsorgen. Under processen med uppbyggnaden av förskolan Lilla Björn har hon hela tiden haft sin man Joachim Löthman vid sin sida som varit projektledare för ombyggnationerna av lokalen samt bidragit till utformningen av förskolans koncept. Själva lokalen ligger i ett mindre industriområde i Västerhaninge som omges av bostadsområden och ett intilliggande park- och grönområde på över 3000 kvadratmeter som ger oändliga möjligheter till spännande och lärande uteaktiviteter. Sedan i juli i år har de tillsammans arbetat med lokaliteterna samt rekryterat ny personal inför den kommande verksamheten.
–Vi håller fortfarande på att gå igenom ansökningar som kommit till oss utan att vi behövt annonsera, berättar Inger.

Förskolan Lilla björn har stor kapacitet och kan totalt ta emot cirka 80 barn. I ett första skede planeras inskolning av 12-14 barn. Därefter ska förskolan få växa organiskt, men redan idag finns motsvarande tre avdelningar förberedda. Vid sidan om all energi som lagts på att inreda lek- och temabaserade rum finns även ett starkt pedagogiskt engagemang. Bifrostpedagogiken innebär att barngrupper skapas utifrån temaarbeten och mognad istället för en kategorisk åldersindelning. Förskolan erbjuder således en upplevelsebaserad läromodell där barnen får lära sig att uttrycka sina åsikter, ge och ta kritik, socialt samspel, självinsikt, kroppsmedvetenhet med mera. För att utveckla barnens språk tillämpas Bornholmsmodellen som bland använder ramsor och sånger för stimulans och utveckling. Här utgår förskolan utifrån barnens egna idéer och nyfikenhet, men under strikt beaktande av den nya skollagen jämte läroplanen för förskolan -98.
– Vårt mål är att driva en förskola som har en högre kvalitetsnorm än vad du finner hos andra förskolor, avslutar Joachim.

Förskolan Lilla Björn

Bransch:
Förskola/Utbildning

Telefon: 070 – 509 04 80


Email:
forskola@lillabjorn.se

Hemsida:
www.lillabjorn.se

Adress:
Förskolan Lilla Björn
Verkstadsvägen 6
13737 Västerhaninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN